• โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์

  • พิธีไหว้ครู

  • กิจกรรม English Camp

  • กิจกรรมวันสุนทรภู่

  • การประชุมผู้ปกครอง

  • การเดินขบวนพาเหรด

  • พาเหรดกีฬาสี

  • ทำบุญตักบาตร

united casino

เปิดเทอม ภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2562

"วันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤษภาคม 2562"